Produktet

Rul najloni

  • rul najloni në magazinë

    rul najloni në magazinë

    Rolet najloni gjithashtu përdoren gjerësisht.Rrotullat përdoren kudo ku ka kabllo çeliku.Rrotullat e zakonshme janë bërë prej gize, gize dhe materiale të tjera.Rrotullat metalike e konsumojnë kabllon, duke ndikuar seriozisht në jetëgjatësinë e kabllit të shtrenjtë dhe duke kërcënuar përdorimin e sigurt të pajisjes.Përdorimi i materialit të derdhur prej najloni për prodhimin e rrotullave është pikërisht për të adresuar të metat serioze të rrotullave metalike dhe të zhvilluara dhe të aplikuara